Publications

 

I boken Bilder av en far, med förord av Ingrid Elam, tematiseras faderskapet i målningar och teckningar av Nils Ramhøj och texter av flera välkända skribenter bl.a. Erland Josephson, Mohamed Omar, Daniel Boyacioglu, Peter Nobel, Åke Edwardson, David Lagercrantz, Mikael Wiehe och Anders Paulrud   

Klicka här för att läsa om boken i SvD

Med utgångspunkt i Nils Ramhøjs bildsvit av den egna åldrande fadern närmar vi oss fadersgestaltens skepnad i andra mäns berättelser. Fadern som myt, ikon, som hövding, som son, som lånad, bortgången, som sårad, sann och saknad.Idéhistoriker, författare, skådespelare, genusforskare, psykologer, psykoterapeuter, poeter, musiker, journalister och konsthistoriker är bland de skribenter som både personligt och yrkesmässigt förhåller sig till frågan om fadern.

”Männen har sett bilderna av Nils Ramhøjs far och plötsligt fått syn på sina egna fäder. Bilderna av en annans far filtrerar bort allt gammalt vaneseende och låter en ny, tidigare osedd sida av den egna fadern träda fram. Hur den ser ut ligger i varje enskild betraktares öga, och i denna bok får läsaren och betraktaren möta fadern som hövding, offer, kristusgestalt och sjukt barn. Här finns också den lekande, den hjälplöse, den stränge, den oförstående, den moderlige, den lidande fadern och den som in i det sista bevarar sin värdighet. Några kan inte slita blicken från fadershanden, den en gång smekande, slående, arbetande och skyddande handen, som nu ligger tung, sårad och oanvändbar i faderns sköte. Andra kan inte ta ögonen från faderns på en gång inåtvända och ängsligt spörjande blick. Alla har sett sin egen far som inte liknar någon annan, men ingen av dessa fäder är längre riktigt farlig”.

Ur förordet till boken av Ingrid Elam.

bolivia&peruBoliva & Peru, Ur mina ögon / Through my eyes. 35 drawings and the artist’s diary from his journey in Bolivia and Peru 1982-1983.   

 

”Bolivia och Peru are the two countries that Nils Ramhøj has regarded through enquiring open eyes, and sketched, in the coures of travels lasting more than a year. in particular, he was drawn to the world of the Andes and to the Peruvian region of the Amazon basin, and its capital, the town of Iquitos. Ramhøj’s drawings: intense, naked, clearly-formed, without designs on their public, thus effective. Pictures that one absorbs, people and landscapes that are less remote as one grows more familiar with them, despite thier great distance from us.”

”Bolivia och Peru är de båda länder som Nils Ramhøj med nyfikna, vakna ögon tecknat sig igenom under en årslång resa. Särskilt är det världen uppe i Anderna som lockat honom. Men också det peruanska Amazonasområdet med staden Iquitos som centrum. Ramhøjs teckningar: intensiva, nakna, renodlade, utan pekpinnar och därför så verkningsfulla. Bilder som växer in i en, människor och landskap som dag för dag kommer en närmare när man umgås med dem. Trots att de är så långt borta.”

Ur Kjell A. Johanssons förord / From the foreword of Kjell A. Johansson

Other publications / Övriga publikationer / Other media
• Artikel i Arche – tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur. Faderns natur. Nummer 86-87, december 2023. 
• Artikel i Arche – tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur. Att gestalta fadern. Nummer 66-67, april 2019. 40 sidor om projektet Bilder av en far.
• Katalog/antologi, KunstCentret Silkeborg Bad 2017. Artikel: Nocturne, Face and Identity.
• Rollen som Åke i en dokumentären Livet är kort och konsten är lång av Pontus Hjorthén om den mystiske Göteborgskoloristen Åke Göransson.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.