GOTHENBURG

GOTHENBURG

Entrance towards Styrmangatan ca 1976

Towards the sky. Allmänna vägen 35-37. ca 1976

Courtyard, Allmänna Vägen

Watch your heads! Allmänna Vägen

The Green House in the night.

Åsbergs Livs, Allmänna Vägen

Backyard, Allmänna Vägen ca 1980

Backdrop. Allmänna Vägen

Courtyard Pluto. Pencil

Courtyard Pluto. Oil on canvas

Crossing Sågatan and Allmänna Vägen

Kv Sågängen

OljekvarnsgatanXKommendörsgatan 1979. Acrylic on cardboard 41x53cm

Oljekvarnsgatan 1979. Acrylic on cardboard 41x53cm

Karl Johans Gatan

Kaptensgatan

StyrmansgatanXKarl Johansgatan 1980 Acrylic on canvas 81x70cm

Styrmansgatan 1980 Acrylic on canvas 81x70cm

While everybody are asleep ... Mixed media on canvas !63x136cm

While everybody are asleep … 1995-2007 Mixed media on canvas !63x136cm

Container. Oil on canvas.

Sista målningen från Gården Allmänna vägen. Olja på duk