UPCOMING EXHIBITIONS / EVENTS

UPCOMING EXHIBITIONS / EVENTS

Natur – reflektioner / Nature – reflections
17 juni – 18 juli 2023
Separatutställning i Göteborgs Botaniska Trädgård, Galleri Floras Rike.
Utställningen ingår i samarbetet mellan Konstepidemin och Botaniska Trädgården.


Hemkomst / Homecoming
21 maj – 29 oktober 2023
Installation i Göteborgs Botaniska Trädgård, Japandalen.

Vill se min far vara det han älskade mest. Natur. Nu kommer han hem till de vackraste av trädgårdar. Där möts vi i konsten, i samma natur.
Genomskinlig svävar han mellan närvaro och frånvaro. Mellan luft och tung grönska. Tills smärtan är en hägring. Befriad. Till sist sveper vinden bort allt. 
Free at last.